Rätten att fungera – Nytt begrepp introduceras

De flesta känner säkert igen orden funktionshinder och funktionsnedsättning, nu har det kommit ett nytt ord som kompletterar dem, funktionsrätt.

”Mitt barn har koncentrationssvårigheter. Skolan är inte utformad så att han kan ta del av undervisningen. Han har rätt till en fungerande skolgång som andra barn, det är hans funktionsrätt!”

Det finns en mycket fin tanke med det nya begreppet, vilket är att fokusera på att alla verkligen har rätt att vara delaktiga oavsett hinder. Om vi menar allvar med att mänskliga rättigheter gäller för alla måste vi också erkänna att alla människor har rätt att fungera i samhället.

Begreppet har introducerats av en samarbetsorganisation som heter Handikappförbunden. De kommer för övrigt att byta namn till Funktionsrätt Sverige nästa år. Mer information om begreppet finns på http://www.hso.se/vi-ar-handikappforbunden/Begreppet-funktionsratt/

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *